Här följer några exempel på våra tjänster

Redovisning

Behöver Du hjälp med löpande redovisning? Vi tar hand om din löpande redovisning (moms) och hjälper dig att fylla i skattedeklarationen. Vi hjälper även till med redovisningen för dina anställda om Du vill det.

Bokslut

När räkenskapsåret är slut gör vi bokslut. I bokslutet bestämmer man avskrivningar och andra regleringar som påverkar resultatet. Många av våra kunder gör sin löpande redovisning själva - i en bokföringsbok eller på data - då hjälper vi till en gång per år och gör bokslutet.

Årsredovisning

Har du ett AB eller kanske ett KB med juridisk delägare? Vi gör årsredovisningen samt övriga handlingar som ska skickas till Bolagsverket.

Bilda Aktiebolag

Vi hjälper dig att bilda ett aktie eller handelsbolag. Ska du bilda ett aktiebolag behöver du Stiftelseurkund, bolagsordning mm. Är du kund hos oss och väljer ett "brutet" räkenskapsår bjuder vi på arbetet med att bilda bolaget. Har du bråttom förmedlar vi även lagerbolag på några timmar...

Utbildning

Vi utbildar dig eller din personal! Behöver du själv utbildning i företagande eller bokföring? Eller är du företagsledare och känner att din personal skulle behöva mer insikt i ekonomiska frågor för att förstå dina beslut, och för att hela företaget ska sträva åt samma håll? Vi håller kurser i - Att läsa listor, Löpande bokföring, Affärsutveckling och Företagsvärdering. Kurserna finns som enstaka kurser för dig som företagsledare eller planeras efter företagets behov om det avser personalutbildning.

Ekonomisk konsultation

Vi är ett bollplank för dina frågor och idéer. Behöver du diskutera investeringar, anställningar eller annat som har avgörande betydelse för verksamheten? Eller har du en fråga om hur du ska bokföra? Vi ställer upp på både stora och små konsultationer. Två tänker mer än en...

Administration/Outsourcing

Behöver du hjälp med att sköta fakturering, löner samt dina betalningar? Du kanske inte hinner med den ekonomiska biten själv, samtidigt som det är för lite för att anställa en ekonom? Vill du lägga ut hela eller delar av din ekonomifunktion - välkommen till oss!

Skatterådgivning

Planerar du dina uttag ur ditt fåmansföretag? Vi hjälper dig att planera så att du får så stor nytta som möjligt av företagets överskott. Oavsett företagsform.

Deklarationer

Vi gör både företags- och privatdeklarationer. Har du sålt ett hus och ska deklarera försäljningen? Du kanske har gjort din deklaration och bara behöver en kontroll? Välkommen in!

Vi använder datorbaserade deklarationsprogram och skickar huvuddelen av din företagsdeklaration direkt till skatteverket via internet.

Starta eget hjälp

Behöver du hjälp med att starta eget? Vi hjälper dig med handlingar som ska lämnas till olika myndigheter, samt det administrativa upplägget. Självklart hjälper vi även till med resultatbudget och andra ekonomiska kalkyler.

Avveckling

Vid avveckling av ett företag kan man göra på flera olika sätt. Det är naturligtvis viktigt att välja det bästa sättet för det aktuella företaget. Vi svarar på frågor och ser till att avvecklingen blir korrekt upprättad.

Generationsskifte

Vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i tid. Oavsett det gäller en fastighet eller ett företag är det viktigt att ha en väl genomtänkt handlingsplan. Ska man använda gåva? Är det bättre med ett köp? Frågorna är många - vi hjälper dig hitta svaren!